nhang-thien-dang-tam-hieu-kinh-banner-0002

DÂNG TÂM HIẾU KÍNH, NGUYỆN CẦU CHA MẸ BÌNH AN

Với mong muốn lan tỏa Hiếu đạo chào mừng Đại Lễ Vu Lan 2017, Nhang Xanh tổ chức sự kiện Dâng tâm hiếu kính, Nguyện cầu Cha Mẹ bình an cùng các Phật tử và hiếu tử tri ân, cầu phúc thọ cho đấng sinh thành, thông qua các hoạt động sau:

ĐĂNG KÝ CẦU AN:

– Đăng ký Cầu An cho Cha Mẹ tại https://goo.gl/forms/0A1T4EtZVtyWul1B3. Nhang Xanh sẽ gửi thư mời bạn cùng tham gia Lễ Cầu An tại chùa hoặc thay mặt bạn Dâng sớ Cầu An cho các đấng sinh thành vào 02 đợt: 05/09 (15/07 Âm lịch) và 19/09 (29/07 Âm lịch).

VU LAN – LỜI CON MUỐN NÓI:

– Sẻ chia những lời yêu thương, nỗi lòng muốn tỏ đến Cha Mẹ tại https://goo.gl/forms/xJVbiJDNln56VsUg1. Nhang Xanh nguyện mong cho các hiếu tử và gia đình Tâm thành Ý toại.

 PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG:

– Phát tâm cúng dường: mỗi lượt share ở chế độ công khai sự kiện này, Nhang Xanh sẽ trích vào Quỹ Thiện Nguyện Hương Từ Tâm 1.000 đồng cho mục đích cúng dường và chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hãy cùng Nhang Xanh Dâng tâm hiếu kính!

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời  – Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con

 

Để tìm hiểu thêm về thông tin, vui lòng truy cập www.nhangthien.com,www.nhangxanh.com