Nhang Xanh 30cm (3 Tấc) 1/2Kg – Tăm Đỏ

150.000 

Mã sản phẩm: 040109002
Thành phần: bột trầm hương, keo thực vât (keo cây bời rời), tăm tre.
Trọng lượng: 500g (~520 cây)
Thời gian cháy: 30 – 35 phút/cây.

Được sử dụng chủ yếu trong việc dâng hương bàn thờ, chất lượng đảm bảo đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.