Nhang Xanh 40cm (4 tấc) – Tăm Đỏ

25.000 

Mã sản phẩm: 040109003
Thành phần: bột trầm hương, keo thực vât (keo cây bời rời), tăm tre.
Trọng lượng: 70g (~ 55 cây).
Thời gian cháy: 50 phút/cây.

Được sử dụng chủ yếu trong việc dâng hương bàn thờ, chất lượng đảm bảo đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.