CEO Nguyễn Văn Thiện và tư duy ngược: Thương trường là “chiến hữu”

I hurried into the local department store to grab1 some last AWS-SYSOPS pdf minute Chirsmas gifts. Azure certification 70-533 I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here 70-533 Exam Dumps forever and I just had so CCNA 200-125 PDF much to do. Examdumpsview Chirsmas was beginning Azure certification 70-533 to become such a CCNA 200-125 PDF drag. CCNA 200-125 PDF I kinda wished that I could CCNA 200-125 PDF just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to ADM-201 Exam Dumps the toy department. AWS-SYSOPS pdf Once 70-533 Exam Dumps again I kind of mumbled3 to myself at 70-533 Exam Dumps the prices of all these toys, and wondered if the CCNA 200-125 PDF grandkids would even play whit4 them. I AWS-SYSOPS pdf found myself AWS-SYSOPS pdf in the doll aisle5. Out of ADM-201 Exam Dumps the corner of CCNA 200-125 PDF my eye I AWS-SYSOPS pdf saw a little boy CISSP study guide Azure certification 70-533 about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and he CCNA 200-125 PDF held her so gently. I could not seem to help myself. AWS-SYSOPS pdf I ADM-201 Exam Dumps just kept loking over at the little boy and wondered who CISSP study guide the doll AWS-SYSOPS pdf was for. I watched him turn to a woman and he called his aunt ADM-201 Exam Dumps by name and said, “Are you sure I don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, “You know that you don’t CISSP study guide have AWS-SYSOPS pdf enough money for it.” The aunt told the 70-533 Exam Dumps CISSP study guide little boy Examdumpsview not to go anywhere CISSP study guide that she had to go and get some other things AWS-SYSOPS pdf and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. Azure certification 70-533 The boy continued to hold the doll. After a Azure certification 70-533 bit I asked the boy who the doll was for. 70-533 Exam Dumps He said, “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring CISSP study guide AWS-SYSOPS pdf it. Examdumpsview “I told him that maybe Santa CISSP study guide was going to bring Azure certification 70-533 it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take to her. “I asked him where his siter was. He looked at me with the saddest eyes and said, “She was gone to CISSP study guide be with Jesus.

My Daddy says that Examdumpsview CISSP study guide AWS-SYSOPS pdf Mamma is going to have to go be with her.” My heart 70-533 Exam Dumps nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, “I told AWS-SYSOPS pdf CCNA 200-125 PDF my Daddy to tell my 70-533 Exam Dumps Mama not to go ADM-201 Exam Dumps yet. I told him to Examdumpsview tell her to wait till I got back from the store.” Azure certification 70-533 Then he asked me if i wanted to see ADM-201 Exam Dumps his picture. Azure certification 70-533 I told him CCNA 200-125 PDF I’d love to. He pulled CCNA 200-125 PDF Examdumpsview out some picture he’d had taken at the front of the store. Azure certification 70-533 He said, ADM-201 Exam Dumps “I want my Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. Examdumpsview Examdumpsview I love my ADM-201 Exam Dumps Mama so very much and I wish she dind not have to leave ADM-201 Exam Dumps me.But Daddy says she will need to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so CCNA 200-125 PDF qiuet. While he was not looking 70-533 Exam Dumps I reached 70-533 Exam Dumps into AWS-SYSOPS pdf my purse and CISSP study guide pilled out a handful of Azure certification 70-533 bills. I asked the little boy, “Shall Examdumpsview we count that miney one more time?” He 70-533 Exam Dumps grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So Azure certification 70-533 I slipped my money in with his and we CCNA 200-125 PDF began to count it . Of course AWS-SYSOPS pdf ADM-201 Exam Dumps it was plenty for the ADM-201 Exam Dumps Examdumpsview doll. CISSP study guide He softly said, “Thank you Jesus for giving me CISSP study guide enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to Examdumpsview give me enough money to buy this doll so Mama can take it AWS-SYSOPS pdf with her ADM-201 Exam Dumps to give my ADM-201 Exam Dumps sister. And he CISSP study guide heard ADM-201 Exam Dumps my prayer. I wanted to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the doll and a rose for my Azure certification 70-533 Mama. She loves white rose so much. “In CISSP study guide a few minutes the aunt came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little boy as I finished my shoppong in a ttally different 70-533 Exam Dumps spirit than when I had started. And I kept remembering a story Azure certification 70-533 I had seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver AWS-SYSOPS pdf hitting a car and killing7 Examdumpsview a Examdumpsview little Examdumpsview girl and CCNA 200-125 PDF CCNA 200-125 PDF the Mother was in serious condition. The family CISSP study guide was deciding on whether to remove the life support. Now Azure certification 70-533 surely this little boy did Azure certification 70-533 not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family had disconnected the life support and the young woman had Azure certification 70-533 died. I ADM-201 Exam Dumps could not forget the little boy 70-533 Exam Dumps and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, I could not help myself and I CCNA 200-125 PDF went out and bought aome white roses CCNA 200-125 PDF and took them to the funeral home where CISSP study guide the 70-533 Exam Dumps 70-533 Exam Dumps yough woman was ADM-201 Exam Dumps .And there she 70-533 Exam Dumps was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and Examdumpsview the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little 70-533 Exam Dumps sisiter Examdumpsview and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

“Thương trường là chiến hữu” – nghe có vẻ ngược và phi lý nhưng nó chính là triết lý kinh doanh mà doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Thiện, Tổng giám đốc công ty CP Nhang Thiền theo đuổi từ những ngày đầu lập nghiệp kinh doanh nhang sạch.

Theo Nguyễn Văn Thiện, Nhang Xanh – nhang sạch là các loại nhang không tẩm ướp tinh dầu nước hoa và các hóa chất độc hại khác, được làm từ các nguyên liệu tự nhiên như trầm hương, đàn hương, quế chi, thảo dược đúng với nguyên bản của nó từ những ngày đầu xuất hiện. Các đạo muốn tạo ra mùi hương riêng cho không gian tâm linh của mình nên dùng nhang hương tự nhiên để đốt. Nhang hóa chất hiện chiếm hơn 95% thị trường còn nhang sạch chỉ chiếm một thị phần nhỏ. Mặc dù tại Việt Nam hay thế giới tỷ lệ nhang hóa chất vẫn chiếm hầu hết thị phần, nhưng khi người dùng bắt đầu biết được sản phẩm nhang sạch thì sẽ chuyển dần qua sử dụng, thị trường sẽ phát triển rộng khắp từ Việt Nam ra thế giới và ở bất kỳ nơi nào có tôn giáo.

– Nhang hóa chất đang đầu độc con người Việt Nam từng ngày. Tuy nhiên, để thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, có vẻ sẽ là một cuộc chiến không ít cam go, thưa anh?

Dùng nhang hương thờ cúng đã trở thành thói quen lâu đời của người dân. Để thay đổi một thói quen, từ bỏ cái cũ qua cái mới cần rất nhiều thời gian, tác động từ rất nhiều phía nên mình phải tốn rất nhiều công sức và chi phí. Chúng tôi đã mất 3 năm nỗ lực của 60 thành viên, kiên trì với sứ mệnh thay đổi đó. Công ty thì phải gồng chi phí trong suốt 3 năm qua, và sắp tới sẽ vẫn tiếp tục bù lỗ thêm một thời gian nữa. Dù vậy nhưng vẫn phải làm và hy vọng ngày thành công sẽ tới.

Chiến lược của Nhang Xanh là tiếp cận càng nhiều càng tốt từ mọi kênh với khách hàng từ chùa, chợ, siêu thị, truyền hình, online… đi đâu cũng gặp, cho đến khi họ đặt câu hỏi “Nhang Xanh là gì?” thì lúc đó mình có cơ hội tư vấn và thay đổi.

Chúng tôi nói với khách hàng về tiêu chuẩn của một sản phẩm sạch, tác hại cực độc của nhang hóa chất và những lợi ích khi sử dụng nhang sạch.

Để mở rộng phục vụ các khách hàng ở nông thôn thì giá cần tốt hơn, công ty cũng cần mở rộng quy mô sản xuất để có thể hạ giá thành cho người dân có cơ hội sử dụng, đó cũng là một bài toán dài hạn và mất nhiều chi phí, công sức.

– Việc Nhang Thiền đã xuất khẩu được hơn 40 nước, có thể được coi là một thành tựu?

năm phấn đấu, đến thời điểm hiện tại, Nhang Thiền cũng có một số thành tựu nhỏ. Hiện sản phẩm đã có mặt gần hết trên cả nước hơn 40 tỉnh thành, với số lượng đại lý hơn 2000, và có mặt tại hầu hết các chuỗi siêu thị cửa hàng tiện lợi lớn như Satra, Vinmart, Aeonmall, AeonCitimart. Đặc biệt, sản phẩm xuất khẩu được hơn 40 nước với tỷ lệ tái tiêu dùng thường xuyên, tạo ra được gần 100 việc làm và giúp được nhiều hộ dân trồng cây trầm có thu nhập. Thương hiệu tiên phong trong xu hướng này và ngày càng được nhiều người biết đến.

– Bí quyết để anh có được thành công này?

Về kinh doanh có rất nhiều mặt cần quản trị, mỗi mặt đều có những bài học riêng và giống nhau ở nhiều tổ chức, công ty. Riêng lãnh đạo thì thường gắn với từng cá nhân người đứng đầu tổ chức. Cá nhân của Thiện cũng có một số phương hướng riêng, cơ bản và quan trọng nhất là hãy “đi sát và tiệm cận với chân lý nhất có thể”.

Với công ty phải định hướng được một tầm nhìn đủ tốt để phát triển, làm đúng với những bản chất của kinh doanh, tạo ra được nhiều giá trị nhất, lo cái cao hơn kinh doanh. Với sản phẩm nào cũng vậy, cuối cùng mọi người cũng sẽ trở về với tự nhiên, sản phẩm xanh, nên hãy làm đúng ngay từ đầu, tiệm cận với chân lý.

Với các thành viên trong công ty thì cần phải tạo ra được môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất cho từng cá nhân phát triển, họ được sống trong môi trường thoải mái nhất, đủ điều kiện để họ có thể phát huy được tối đa tài năng của họ, làm những việc họ thích. Đáp ứng cao nhất mọi nhu cầu họ cần, quản trị được tất cả 7-8 mối liên hệ chính trong cuộc sống của họ, có đường lối phát triển không giới hạn về mọi mặt cho từng cá nhân, từ đó lo xong cái ổn định mà họ tập trung cống hiến.

Khi xây dựng được đường lối đủ tốt, “căng buồm đúng hướng, gió tự đẩy thuyền đi”!

– Triết lý kinh doanh của công ty Nhang Thiền?

“Thương trường là chiến hữu” – nghe nó hơi ngược ngược, thậm chí nhiều người có thể nói hơi khùng, hơi phí lý. Nhưng nó cũng là nét riêng mà Thiện theo đuổi từ những ngày đầu. Kinh doanh vốn đã rất mệt rồi, còn cạnh tranh quá nhiều thì càng làm như vậy càng kéo nhau xuống, khó khăn hơn.

Làm trong ngành này cũng gắn chặt với tâm linh, nhân quả; nên cứ bình tâm mà đi, vui vẻ hòa đồng hỗ trợ lẫn nhau như triết lý gốc của cuộc sống này. Sống an vui, an nhiên tự tại cứ gieo nhân tốt thì quả sẽ tốt, các đối tác thì hỗ trợ nhau giúp đỡ nhau cùng đi, nhân sự tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển, hỗ trợ nhau làm việc. Tất cả mọi người cùng đồng tâm để đồng hành thì sẽ tốt.

Cái gốc cốt lõi vẫn là tạo giá trị cho xã hội, vẫn là thay đổi được cho người Việt mình có cơ hội được sử dụng nhang sạch.

– Xin cảm ơn anh!

Theo Báo Mới – Thu Duyên – Thực hiện

LINK DOANH NHÂN: https://doanhnhanmoi.vn/2017/12/16/ceo-nguyen-van-thien-va-tu-duy-nguoc-thuong-truong-la-chien-huu/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *