Đế Cắm Nhang Trầm

30.000 

Đế cắm nhang trầm hình chữ nhật nhỏ, một đế có thể cắm được 3 que trầm không tăm. Chất liệu gỗ hương, nhẹ nhàng, đơn giản.