• Tầm nhìn:

+ Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực về nhang sạch trên thị trường thế giới. Là một công ty đa quốc gia hàng đầu châu Á sau 15 năm.

+ Phát triển bền vững với chuỗi dây chuyền giá trị khép kín từ nuôi trồng cây giống, xưởng sản xuất đến phân phối bán lẻ.

+ Hướng đến cổ phần hóa đại chúng sau 5 năm thương hiệu ra thị trường, để có thể tiếp cận thay đổi được sớm và ngày càng nhiều số gia đình được sử dụng nhang sạch.

  • Sứ mệnh:

+ Nhang Thiền muốn thay đổi thói quen dùng nhang sạch trên toàn thế giới với mục tiêu đầu tiên là 60% người dân Việt Nam phải có thói quen sử dụng nhang sạch.

  • Giá trị cốt lõi:

+ Sản phẩm tự nhiên mang tính cạnh tranh cao, hệ thống công nghệ sản xuất hiện đại, đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trầm hương và đội ngũ nhân sự vận hành chuyên nghiệp với phương châm chung: “Đồng Tâm – Đồng hành – Đồng Giác Ngộ”.