The founding father of this provider is Mark Karpinka, a chartered specialist in Hours in Europe. resume writing service reviews He has first-side expertise on recruitment process happening within each firm. Consequently, he claims that may help you create a resume profitable a over levels of competition. Additionally, he can provide you with help in developing cover letters and also other documentation, task browsing and selecting. Mind you, a continue review costs nothing.

THÔNG TIN LIÊN LẠC VỀ TUYỂN DỤNG

“Với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, Nhang Thiền liên tục tuyển dụng những ứng viên có đủ năng lực và đạo đức để cùng chung tay góp sức vì sứ mệnh thay đổi thói quen dùng nhang sạch trên thế giới, mục tiêu đầu tiên là toàn bộ người dân Việt Nam.”
Cảm ơn bạn đã ứng tuyển vào Nhang Thiền. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 1 tuần làm việc. Nếu bạn không nhận được bất kì phản hồi nào của chúng tôi, hãy lưu ý rằng, chúng tôi vẫn lưu hồ sơ của bạn cho lần tuyển dụng gần nhất nếu phù hơp.

PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN NHANG THIỀN

20D Phan Văn Sửu, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

anh.ntl@nhangthien.com

  • Bổ sung SĐT Chị Loanh và hình ảnh phòng làm việc của Chị Loanh
  • Hình ảnh minh họa