Với quan niệm “Sự thành công và hạnh phúc tỷ lệ thuận với độ rộng của tâm”.

Tâm lo cho cá nhân thì cá nhân hưởng phúc, tâm lo cho gia đình thì gia đình sung túc, tâm lo cho thiên hạ thì rộng mở và công chúng ủng hộ, tâm hợp với vũ trụ thì vũ trụ giúp đỡ. Thương trường vốn dĩ như chiến trường, điều Nhang Thiền mong muốn là cố gắng biến nó thành “chiến hữu” càng nhiều càng tốt theo độ rộng của tâm.

Nhang Thiền xin được làm tiên phong để khởi xướng trào lưu này vì mục tiêu cốt lõi là người Việt được sử dụng nhang sạch, còn chưa chắc Nhang Thiền là người bán sản phẩm cho bạn, mà là một nhà chùa, một cơ sở nhang hóa chất sẽ bán, khi họ thấy được trào lưu này, nếu không thay đổi thì sẽ khó tồn tại, nên bắt buộc phải thay đổi. Từ đó mà trên cả nước ai cũng sản xuất nhang sạch từ tự nhiên, nguyên liệu thảo dược, vỏ cam ngãi cứu gì cũng được miễn sạch và tự nhiên.

Nên với triết lý đó, không có gì là cạnh tranh tuyệt đối, bất kì cơ sở sản xuất nào chuyển sang làm nhang sạch đều là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng và môi sinh. Các đối thủ có thể học theo, hoặc đối thủ có gì hay thì Nhang Thiền sẽ học hỏi, ai giỏi hơn thì sẽ phát triển hơn, chỉ hy vọng mình gieo được nhân tốt cho bá tánh thì cũng nhận lại những quả tốt.