Xuất phát điểm của công ty bắt nguồn từ việc mong muốn giúp mọi người tìm về được với những giá trị nguyên bản, về cuộc sống an nhiên, bớt đi gánh nặng cơm áo gạo tiền hàng ngày, cảm nhận đầy đủ hạnh phúc của cuộc sống hơn. Trở về cái gốc ăn sạch, uống sạch, khí tự nhiên, môi trường xanh sạch, như đang ngồi tĩnh lặng giữa rừng thiên nhiên và cảm nhận cuộc sống.

Từ đó, cty định hướng lấy cái gốc cân bằng là thiền, bắt đầu từ việc đưa màu xanh lan tỏa khắp mọi nơi để mọi người khi nhìn thấy màu xanh hoặc mùi hương ấy cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng. Rồi dẫn chuyện đến thiền để cân bằng cuộc sống. Cân bằng giữa cuộc sống và cuộc đời, giữa mưu sinh và hạnh phúc, giữa thành thị và rừng cây, giữa hiện thực và tâm linh,…từ đó mà xã hội trở nên cân bằng hơn, hạnh phúc hơn. Cty đang trên con đường lan tỏa màu xanh trước, và sau này sẽ còn rất nhiều hoạt động khác để hướng con người về sống thiền.

Sống thiền ở đây chỉ đơn giản là cân bằng được cuộc sống của mình và trở nên hạnh phúc hơn, không phải một môn phái thiền nào cố định, không phân biệt một đạo giáo nào, mà hướng đến cái quần chúng, ai cũng có thể cân bằng hạnh phúc đươc. Như từ việc chia sẻ: ăn uống sạch, không khí môi trường sạch, quản trị sự hạnh phúc, tư duy tích cực suy nghĩ xanh, sống yêu thương và cho đi,…đó là con đường mà cty theo đuổi.

Từ đó, chữ Thiền thư pháp ở giữa thể hiện cho ý nghĩa trên về cân bằng, và đúng ý nghĩa của từ Thiền. Font chữa thư pháp đủ âm dương, đủ nét vuông nét tròn nét liền nét đứt thể hiện cho cân bằng, như cuộc sống con người có cả vui buồn họa phúc. Vòng cầu bên ngoài là biểu tượng của trái đất, hay sự lan tỏa rộng ra toàn cầu, mong muốn chia sẻ càng xa càng tốt triết lý cân bằng hạnh phúc này đến mọi người. Màu sắc trắng đen cân bằng trong dịch lý, vũ trụ và là 2 màu trung tính quan trọng nhất, cũng là đơn giản nhất, cân bằng không phân biệt.

Chung quy lại, Cty mong muốn giúp mọi người có một cuộc sống an lạc hạnh phúc hơn, cân bằng hơn. Và đó là một quá trình dài hạn với rất nhiều hoạt động.